Privacy Statement

PRIVACYBELEID

 

OMER AlarmControl B.V. draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wettelijke grondslagen van de AVG-wet (bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens

Door de website www.omeralarmcontrol.nl te gebruiken en/of een Overeenkomst af te sluiten met OMER AlarmControl B.V. en/of uw persoonsgegevens mee te delen via een elektronisch dan wel schriftelijk document, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop OMER AlarmControl B.V. de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze privacyverklaring beschreven.

 

OMER AlarmControl B.V. registreert bij uw bezoek aan de website www.omeralarmcontrol.nl uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van de door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

 

Daarnaast verzamelt OMER AlarmControl B.V. de gegevens die u heeft opgegeven bij het invullen van een contactformulier, bij het plaatsen van een bericht/offerte denk hierbij aan uw naam, e-mailadres en/of uw contactgegevens.

 

OMER AlarmControl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

·        De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten

·        Relatiebeheer

·        Nieuwsbrieven

·        Product- en dienstontwikkeling

·        Administratieve handelingen

·        Het bepalen van strategie en beleid

·        Personeelsadministratie

·        Sollicitatieprocedure

·        Aanbiedingen

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht, sluiten wij een bewerkers- en verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens (denk hierbij aan database van OMER AlarmControl B.V..

 

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u op publieke plaatsen worden gepost, zoals commentaren op het discussieforum of op de blog, door iedereen consulteerbaar zullen zijn.

 

Gebruik van uw gegevens

OMER AlarmControl B.V. gebruikt uw gegevens enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen geval zullen uw gegevens worden verkocht of verhuurd aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten of diensten wil ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door OMER AlarmControl B.V. een e-mail te sturen.

 

OMER AlarmControl B.V. neemt alle maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door u meegedeelde gegevens te waarborgen. U erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. U erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die u zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door anderen dan OMER AlarmControl B.V. nooit op OMER AlarmControl B.V. kan worden verhaald.
 

Bewaren van gegevens

OMER AlarmControl B.V. bewaart uw gegevens zolang nodig is voor verwerking van de overeenkomst en volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in de archieven.

 

Websites van derden

Via website van OMER AlarmControl kunt u doorklikken naar andere websites die beheerd worden door OMER AlarmControl B.V. en werkmaatschappijen. OMER AlarmControl B.V. kan ook links aanbieden naar websites die niet door OMER AlarmControl B.V. worden beheerd. Deze websites worden niet door OMER AlarmControl B.V. gecontroleerd en OMER AlarmControl B.V. is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites. 

 

Cookies

Op deze website worden drie soorten zogenaamde “cookies” (kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen) gebruikt:

Een eerste soort is slechts van tijdelijke aard en wordt gewist van zodra u uw browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de website te laten navigeren.

Een tweede soort wordt gebruikt voor onze website, om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek.

Een derde soort wordt gebruikt door bv. Google Analytics om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. Deze cookies worden door bv. Google Analytics beheerd, zoals verder beschreven op http://code.google.com/apis/analytics/docs/gaConceptsCookies.html.

 

Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om OMER AlarmControl B.V. kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens OMER AlarmControl B.V. beschikt, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door OMER AlarmControl B.V. te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich voldoende identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

 

Wijzigingen

OMER AlarmControl B.V. houdt zich het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen.

 

Beveiliging

OMER AlarmControl B.V. verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen met betrekking tot de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd of beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

OMER AlarmControl B.V. verbindt er zich met name toe alle technische voorschriften na te leven waaraan de verwerkingen moeten voldoen.

 

Contactgegevens

OMER AlarmControl B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt OMER AlarmControl B.V. contacteren op het volgend adres Gijsbert Stoutweg 9, 4005 LE Tiel, e-mailadres: info@omeralarmcontrol.nl